Home / Nederlandse stafkaarten 1900-1940

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Een stafkaart is een verouderde naam voor wat tegenwoordig de topografische kaart wordt genoemd; deze oudere term komt in het dagelijks taalgebruik nog vaak voor.

 

De naam stamt uit de tijd (de negentiende eeuw) dat topografische kaarten door militairen, de "Officieren van den Generalen Staf" werden vervaardigd; de activiteit was dan ook ondergebracht bij het ministerie van Defensie. De kaarten dienden in de eerste plaats voor de militaire staf.

 

In BelgiŽ worden de stafkaarten uitgegeven door het Nationaal Geografisch Instituut. In Nederland ressorteert de Topografische Dienst niet langer onder het Ministerie van Defensie; hij is tegenwoordig ondergebracht bij de (zelfstandige) dienst van het Kadaster.

 

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Stafkaart

 

Op de site www.stafkaart.net zijn hoofdzakelijk militaire topografische kaarten te zien uit de tijd dat de Topografische dienst nog een onderdeel van defensie was. Zelf hanteer ik voor stafkaart de definitie: topografische kaart voor militair gebruik.

 

De Nederlandse stafkaarten zijn onderverdeeld in††††††

Verboden kringenkaart 1:2500

 

Bonneblad 1:25.000

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Trommelkaarten 1:50.000

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Overzichtskaart 1:200.000

 

Kaartentas

 

Boeken

 

 
 

Home /Nederlandse stafkaarten 1900-1940 ††/ Verboden kringenkaart

 

De verboden kringenkaart is uitgegeven nadat het fort aan den Hoek van Holland is gebouwd. De kaart geeft aan binnen welke cirkel welk soort bebouwing was toegestaan. Deze kaart schaal 1:2500.

 

De kaart bestaat uit vier delen. Hierboven staan maar twee delen. Hier nog een detail:

  

Home /Nederlandse stafkaarten 1900-1940 / Bonneblad 1:25.000

 


Kort nadat de Topographische Militaire Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden volledig beschikbaar was ontstond in militaire kringen behoefte aan een meer gedetailleerde kaart in kleur. Dit resulteerde vanaf Ī 1865 in de eerste in kleur gedrukte kaarten van het Topographisch Bureau.

 

Aanvankelijk werden alleen de stroken terrein waarin de verdedigingslinies lagen gekarteerd. Dit waren vooral gebieden langs de grote rivieren en later ook rond Amsterdam. Pas rond 1884 werd de serie landsdekkend, bestaande uit 776 bladnummers waarvan 706 werkelijk gedrukt zijn, de overige bladen beslaan alleen water.

Deze kaarten op schaal 1:25.000, worden vanwege de gehanteerde Bonneprojectie ook wel Bonneblaadjes genoemd.

 

Voor een bladwijzer vande kaart1:25.000 bekijk de volgende link: http://www.kadaster.nl/pics-home-zakelijk/producten/bonne.jpg

 

 

 

Bron: www.kadaster.nl

 

KaartNo 478. Hoek van Holland. Verkend in 1875. Herzien in 1899 / 1912. Uitgave 1914: Topografische Inrichting.

 

Hieronder verschillende kaarten schaal 1:25.000:

 

 

 

 

Hieronder een samengestelde kaart op linnen geplakt van deel 457 Noordlandse dijk, 458 Monster, 459 Delft , 478 Hoek van Holland, 479 Naaldwijken 480 Schipluiden.

 

Hieronder een detail van bovenstaande kaart 1:25.000:


Bij de kaart schaal 1:25.000 hoort de volgende verklaring:

Verklaring van de kaart schaal 1:25.000, geen datum. 

 

Home / Nederlandse stafkaarten 1900-1940(Trommel) kaarten 1:50.000

 

Tussen 1850 en 1864 verschenen alle 62 bladen van de Topographische Militaire Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden in zwart/wit druk op een schaal 1 : 50 000. Voor de bladwijzer van de T.M.K bekijk de volgende link: http://www.kadaster.nl/pics-home-zakelijk/producten/tmkbladwijzer.gif

De TMK is vervaardigd in de Bonne-projectie, genoemd naar ingenieur Bonne. Deze kaartserie kreeg veel lof door haar fraaie vormgeving, volledigheid en betrouwbaarheid. Zij is door haar schaal en gedetailleerde weergave bij uitstek de bron van informatie voor de bestudering van het 19-eeuwse, voor-industriŽle Nederlandse landschap.

 

Bron: www.kadaster.nl

 

 

 

 

De volgende kaart is van voor 1900 maar geen eerste druk van de Topographische Militaire Kaart. De kaart schaal 1:50.000 is op linnen geplakte kaart.

 

De kaart heeft geen opdruk met uitgifte jaar. De kaart is vermoedelijk van voor 1900.

 


Bij bovenstaande kaart 1:50.000 hoort een verklaring:

Verklaring van de Topographische Militaire Kaart 1:50.000, uitgave 1861. (vroege druk!)

 


 

 

 

De trommelkaarten werden opgeslagen in stalen trommels. Deze kaarten zijn niet op linnen geplakt. Aan de linker kant steekt een klein strookje uit. Hier staat het kaartnummer op. In dit geval 37. Deze kaart heb ik in de jaren í90 gekocht tijdens een boeken opruiming van het Legermuseum in Delft.

 

Kaart 37 Rotterdam 1 en 3 (west) en 37 Rotterdam 2 en 4 (oost) aan elkaar geplakt zoals deze in de trommels zit.

Herzien in 1889 / 1919. Uitgegeven in 1920. Topografische Inrichting.

 

Van deze kaart is de volgende verklaring:

 

Verklaring 1:50.000, 1915Kaart 37 Rotterdam W. Verkend in 1935, 1936 Hoogte meting verricht in 1936.

Foto-litho. Uitgave 1939 Ministerie van Defensie topografische Dienst.

 

 

Verder heb ik nog een op linnen geplakte kaart van nr 30 ís-Gravenhage en 37 Rotterdam schaal 1:50.000. De kaart heeft geen jaartal, uitgegeven door de Topografische Dienst. Van 37 Rotterdam is de onderste helft niet in de kaart opgenomen. Een normale kaart schaal 1:50.000 bestaat uit twee delen hoog, deze samengestelde kaart betaat uit 3 delen hoog!

 

De kaart 30 en 37 op linnen drie delen hoog.

 

 

 

 

 

Home / Nederlandse stafkaarten 1900-1940Overzichtskaart 1:200.000

 

Vanaf ongveer 1865 is er een serie topografische kaarten op schaal 1:200.000 uitgegeven. Deze serie heeft bestaan tot ongeveer 1955 en is gedurende die tijd regelmatig herdrukt.

 

Kaart No 13 Rotterdam bijgewerkt tot 1931. uitgegeven 1932. topografische Dienst.

 

 

 

 

 

 

 

De kaart Midden Nederland, Topografische Dienst, geen jaartal.

Hieronder een detail van de kaart Midden Nederland schaal 1:200.000:


 

 

 

 

Veder nog een ongesneden kaart van Zuid Holland schaal 1:200.000.

De kaart Zuid Holland, 1936, uitgave Topografische Dienst.

Dit is een algemene topografische kaart en was niet voor militair gebruik.


 

 

Home / Nederlandse stafkaarten 1900-1940Kaartentas

 

Aan deze pagina wordt gewerkt.

 

 

Home / Nederlandse stafkaarten 1900-1940Boeken

 

 

Aan deze pagina wordt gewerkt.

 

Terug naar Nederlandse stafkaarten 1900-1940